Udržateľnosť

My v B6 Furniture sme sa zaviazali k výrobe, zodpovednej voči klíme a životnému prostrediu. Keď sa stanete naším partnerom, vždy si môžete byť istí, že aktívne pracujeme na výrobe, ktorá šetrí naše klimatické podmienky a zodpovednom využívaní zdrojov. Vyrábame v Európe a používame plne certifikované materiály z EÚ. 

Naše iniciatívy:

Recyklačná pena
Výkup narezaného odpadu
Vyrábame lokálne
Certifikované perie
Trvanlivosť a kvalita
Lepidlo šetrné k životnému prostrediu
Ciele na zníženie spotreby energie

Materiály recyklujeme

Od samotného počiatku používame na výrobu výplní do sedákov a bytového textilu regenerovanú penu. Vykupujeme aj prebytočnú penu, ktorú zmiešame s perím, čím dosiahneme dokonalú plnosť výplne a skvelý pocit z výsledku. Takto získate vždy garantovanú rovnakú kvalitu. 

Veríme, že je nevyhnutné vyhnúť sa plytvaniu zdrojmi a preto naplno využívame naše materiály. Preto si v niektorých prípadoch vyhradzujeme právo na nedostatočné alebo nadmerné doručenie vášho tovaru. Ako zákazníka B6 Furniture vás na to vždy upozorníme, pretože si ceníme úprimnosť už v základoch vzniku partnerstva.

Aktívne pracujeme s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja OSN

Dnes aktívne pracujeme na cieľoch udržateľného rozvoja OSN. Osobitnú úlohu tu zohráva „zodpovedná spotreba a výroba“. Pena je polyamidový materiál a preto je manipulácia s materiálom kľúčová. Dbáme na to, aby sme zdroje využívali naplno, recyklovali starý materiál a ak tento prekročí svoju životnosť, zlikvidujeme ho zodpovedne.

 

Pracujeme s nasledujúcimi SDG:

9: Priemysel, inovácie a infraštruktúra
12: Zodpovedná spotreba a výroba

Naše ISO certifikácie

Environmentálna politika | ISO 14001:2015

POLITIKA KVALITY | ISO 9001:2015

Naše ISO certifikácie